Akty prawa miejscowego:

Regulamin Miejsko – Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu:

 • ZARZĄDZENIE Nr 15/2012 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY - wer. archiwalna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY - wer. aktualna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 18 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 09 lutego 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 14/2018 - Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 25 lipca 2018r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 146/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego ...
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 14 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 140/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 28 października 2019r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 24 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
 • SCHEMAT GRAFICZNY struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Ustawy i inne ważne akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593)
tj. z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 728)
tj. z dnia 2 października 2009 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1362)
tj. z dnia 14 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 182)
tj. z dnia 16 stycznia 2015 r . (Dz.U. z 2015 r. poz. 163)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 24 październik 2019 06:04 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 09:35 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 10:54 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 listopad 2019 11:51 Marek Zyśk